Dług publiczny - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:
  • wyemitowania papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne
  • zaciągniętych kredytów i pożyczek
  • przyjętych depozytów
  • wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych oraz wynikających z ustaw i orzeczeń sądu
  • udzielonych poręczeń i gwarancji z innych tytułów.
Do zaciągania zobowiązań dla sfinansowania potrzeb finansowych państwa, spłaty tych zobowiązań oraz przeprowadzenia innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem, upoważniony jest Minister Finansów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.