Czaszka (łac.cranium) - struktura kostna lub chrzęstna, która służy jako szkielet głowy. Stanowi naturalną osłonę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. Wzrost czaszki trwa nie tylko podczas życia płodowego, ale także przez kilka nastepnych lat. Możliwości wzrostu szybko jednak maleją, szczególnie po skostnieniu łącznotkankowych ciemiączek. Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki (basis cranii interna) dzieli się na trzy doły: - przedni - środkowy - tylny
U człowieka i naczelnych czaszka składa się z:
 • mózgoczaszki (łac. neurocranium)
 • twarzoczaszki (trzewioczaszki) (łac. viscerocranium)

Mózgoczaszka

Stanowi przede wszystkim ochronę mózgowia, składa się z:
 • kości czołowej (os frontale)
 • kości skroniowych (os temporale)
 • kości ciemieniowych (os parietale)
 • kości potylicznej (os occipitale)
 • kości klinowej (os sphenoidale)
 • kości sitowej (os ethmoidale)
Poszczególne kości mózgoczaski połączone są szwami, które stanowią stałe i nieruchome połączenie. i t p i t tpp

Trzewioczaszka

Stanowi ochronę dla zmysłów: wzroku, węchu i smaku, otacza początkowe odcinki dróg oddechowych i pokarmowych, składa się z:
 • kości nosowych (os nasale)
 • kości łzowej (os lacrimale)
 • małżowiny nosowej dolnej (concha nasalis inferior)
 • lemiesza (vomer)
 • szczęki (maxilla)
 • żuchwy (mandibula)
 • kości podniebiennej (os palatinum)
 • kości jarzmowych (os zygomaticum)
 • kości gnykowej (os hyoideum)
Jedynym ruchomym elementem całej czaszki człowieka jest żuchwa.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.