Czasopismo - periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.
  • ze względu na częstotliwość wydań wyróżniamy najczęściej następujące rodzaje czasopism: dziennik - dwudnik - tygodnik - dwutygodnik - miesięcznik - dwumiesięcznik - kwartalnik; oraz szczególna postać czasopisma - nieregularnik;
  • wydawnictwa rzadsze niż kwartalne (np. półrocznik, rocznik) określa się często jako edycję kolejnych zeszytów, wydań lub tomów;
  • ponadto czasopisma mogą być: ogólnotematyczne - branżowe - reklamowe, a także: recenzowane
Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż, te wydawane cześciej nazywając gazetami.
Niektóre polskie czasopisma:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.