Czarna_(rzeka) -
Czarna (Czarna Staszowska) - rzeka w południowo-wschodniej Polsce, lewobrzeżny dopływ górnej Wisły. Płynie przez teren województwa świętokrzyskiego.
Rzeka bierze początek ze strumieni górskich Gór Świętokrzyskich wypływających spod Góry Kamień, Góry Stołowej i Góry Włochy (na wysokości 302 - 408 m n.p.m.). Strumienie łączą się w okolicy Smykowa (na wysokości 250 m n.p.m.). Czarna przepływa w pobliżu Rakowa, przez pastwiska stepowe Kurozwęk, następnie przez Staszów z charakterystycznymi piaszczystymi brzegami. Dalej mija Rytwiany, a przy Połańcu (między Winnicą a Zawadą) wpada do Wisły. Ujście rzeki znajduje się na wysokości 154 m n.p.m. w tzw. Zapadlisku Połanieckim.
Czarna_(rzeka) -
Czarna wykształciła dolinę o płaskim dnie i miejscami stosunkowo stromych zboczach (okolice Rakowa). Dno rzeki jest piaszczyste, żwirowo-kamienne, przy ujściu muliste. Brzegi średnio wysokie i niskie, przeważnie porośnięte olchą lub lasami sosnowymi. Koryto rzeki jest bardzo malownicze.
Zlewnię Czarnej można podzielić na dwa rejony: dorzecze rzeki Wschodniej (ok. 680 km2) oraz dorzecze właściwe rzeki Czarnej (bez dorzecza Wschodniej, ok. 698 km2).
Na 34 kilometrze Czarnej zbudowany jest zbiornik retencyjny Chańcza. Na odcinku od źródła do Chańczy rzeka niesie wody II klasy, żyją w niej między innymi raki i pstrągi. Wpadająca do zalewu rzeka Łagowica wprowadza wody poza klasowe, co obniża jakość wody w dalszym biegu Czarnej do klasy III. Od lat utrzymuje się w III ogólnej klasie czystści, pod względem fizyko-chemicznym nawet w I i II.
Od 2004 roku prowadzone są prace regulujące bieg rzeki w obrębie miasta Staszowa. Czarna zbiera wody ze wschodniej części Gór Świętokrzyskich, przez co stwarza zagrożenie powodziowe prawie każdej wiosny w czasie roztopów.
Czarną zamieszkuje ok. 20 gatunków ryb z ośmiu rodzin: karpiowate, ciernikowate, szczupakowate, piskorzowate, łososiowate, dorszowate, okoniowate, Balitoridae. W środkowym i dolnym odcinku rzeki dominują karpiowate. W górnym odcinku dominuje okoń, pstrąg potokowy, płoć i śliz. Ciekawym okazem ichtiofauny jest bezszczękowy minog strumieniowy. Gatunkiem introdukowanym jest amur biały.
Czarna zamieszkana jest przez bobry, które na zakolach rzeki przed Staszowem zostawiają wiele śladów swojej bytności.
Dopływy Czarnej
Zbiorniki na rzece
Czarna przepływa przez
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.