Cykl przemocy:

  1. Budowanie napięcia
  2. Faza przemocy
  3. Faza pojednania
Osoba, która przeżyła wydarzenie traumatyczne, doświadczyła przemocy, często przechodzi cykliczne objawy pourazowe:
- koszmary
- poczucie grozy
- paraliż psychiczny
- bezsenność
- stronienie od wspomnień i unikanie
- hiperpobudzenie

Ofiara długotrwałej przemocy przechodzi cztery fazy:
  1. zaprzeczenie i niedowierzanie
  2. świadomość uzależnienia od agresora
  3. głęboka depresja i stres prebywania w niewoli
  4. wewnętrzna integracja jednostki i przyjęcie określonego stylu życia

Zjawisko wiktymizacji

To proces stawania się ofiarą, traktowania siebie jako ofiary.

Etapy wiktymizacji:
  1. zaburzenie obrazu siebie
  2. poziom zranienia wtórnego
  3. poziom wiktymizacji, wcielenie się w rolę ofiary
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.