Cyjanowodór (HCN) nazwa zwyczajowa kwas pruski, jest bezbarwną, łatwo parującą (temperatura wrzenia 27oC) cieczą o intensywnym zapachu gorzkich migdałów. Sole cyjanowodoru - cyjanki pod wpływem wilgoci i dwutlenku węgla mogą się rozkładać z wydzielaniem cyjanowodoru.
Cyjanowodór jest silną trucizną - LD50 cyjanowodoru wynosi 1.5 mg/kg ciała, graniczne stężenie w powietrzu (przy którym 50% ludzi umiera) wynosi ok. 25 ppm. Trujące działanie cyjanowodoru polega na blokowaniu enzymów oddychania tkankowego. Transport tlenu z płuc do tkanek jest zachowany, ale dochodzi do niedotlenienia (hypoksji) tkankowej. Blokada wywołana cyjanowodorem jest odwracalna, a jon cyjankowy przechodzi w rodanki i w tej postaci jest wydalany przez nerki.
Zastosowanie : Zobacz też :
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.