Marcus Tullius Cicero ( 3 stycznia 106 - 7 grudnia 43 r. p.n.e.) - najwybitniejszy mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk i mąż stanu, słynny ze stłumienia spisku Katyliny. Stronnik optymatów. Zamordowany wraz z bratem Kwintusem na polecenie Marka Antoniusza, który zemścił się w ten sposób za obelżywe Filipiki.
Jego ogromny dorobek literacki stanowią dzieła retoryczne: De oratore (O mówcy), Brutus, Orator, a także dzieła filozoficzne: De re publica (O państwie), De officiis (O powinnościach), De finibus bonorum et malorum (O granicach dobra i zła) i inne. Szczególną wartością odznaczają się Listy Cycerona. Najcenniejsze są jednak mowy, w tym: Mowy przeciwko Katylinie, W obronie Milona i Filipiki przeciwko Antoniuszowi oraz Mowy przeciwko Werresowi.
Cycero, jako homo novus (czyli jako pierwszy w rodzinie sprawujący urząd konsula), rozpoczął swą karierę jako kwestor w 75 roku p.n.e. na Sycylii w m. Lilybaeum, w 69 został edylem kurulnym, w 66 pretorem, w 63 - wraz z Gajuszem Antoniuszem Hybrydą - konsulem. To właśnie za konsulatu wykrył spisek Katyliny, co zostało opisane w De coniuratione Catilinae Salustiusza.

Mowy

 • Pro Quinctia
 • Pro Roscio Amerino
 • Pro Roscio Comodeo
 • de Lege Agraria Contra Rullum
 • In Verrem
 • de Imperio Cn. Pompei
 • Pro Caecina
 • Pro Cluentio
 • Pro Rabirio Perduellionis Reo
 • In Catilinam I-IV
 • Pro Murena
 • Pro Sulla
 • Pro Flacco
 • Pro Archia
 • Post Reditum in Senatu
 • Post Reditum in Quirites
 • de Domo Sua
 • de Haruspicum Responsis
 • Pro Cn. Plancio
 • Pro Sestio
 • In Vatinium
 • Pro Caelio
 • de Provinciis Consularibus
 • Pro Balbo
 • Pro Milone
 • In Pisonem
 • Pro Scauro
 • Pro Fonteio
 • Pro Rabirio Postumo
 • Pro Marcello
 • Pro Ligario
 • Pro Deiotaro
 • Philippicae

Dzieła filozoficzne i retoryczne

 • de Inventione
 • de Optimo Genere Oratorum
 • Topica
 • de Oratore
 • de Fato
 • Paradoxa Stoicorum
 • De Partitione Oratoria
 • Brutus
 • Orator
 • De Re Publica
 • de Legibus
 • de Finibus
 • Tusculanae Disputationes
 • de Natura Deorum
 • Academica
 • Cato Maior de Senectute
 • Laelius de Amicitia
 • de Divinatione
 • de Officiis

Listy

 • ad Atticum
 • ad Familiares
 • ad Quintum fratrem
 • ad Brutum

Fragmenty poezji

 • de consulatu meo
 • Aratea

Zachowane w zbiorze listów Cycerona dziełko Commentariolum petitionis jest autorstwa jego brata Kwintusa.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.