Cukry redukujące - są to cukry proste (monosacharydy), które w swojej cząsteczce posiadają wolną grupę aldehydową lub ketonową. Obecność tych grup możliwa jest tylko w środowisku zasadowym. Cukry posiadające grupę aldehydową nazywamy aldozami natomiast ketonową, ketozami.
Mówimy że cukry są redukujące, gdyż:
  • grupa aldehydowa w tych cukrach w reakcji z odczynnikiem redukuje go, natomias sama ulega utlenieniu do grupy kaboksylowej;
  • grupa ketonowa w tych cukrach ulega reakcji enolizacji tworząd epimery (dwie aldozy i jedną ketozę). Aldozy w dalszej reakcji wykazują właściwości redukujące (są odczynnikiem redukującym w dalszej reakcji cukrów).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.