Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy położony jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Utworzony dla zachowania wielkiej różnorodności biologicznej przejawiającej się między innymi obecnością większości nizinnych typów siedliskowych, a także bogactwem roślin i zwierząt.

Flora

Na terenie parku występują 52 gatunki roślin objętych ochroną i 15 gatunków roślin rzadkich. Wielką atrakcją parku są leśne i torfowiskowe zespoły roślinne, chronione prawem w dwóch rezerwatach Białe Ługi i Słopiec. W obrebie rezerwatów mozna znaleźć wiele ponad 200-letnich buków i innych starych dębów, klonów, jaworów i jodeł. W parku można też obejrzeć wspaniałe, blisko 200-letnie drzewostany jodłowo-bukowo-dębowe. Niektóre ze starych cisów i jałowców uzyskały status pomników przyrody.

Fauna

Bogactwu roślinności odpowiada różnorodność gatunkowa fauny. W parku występujeą duże ssaki takie jak: Bogata jest także fauna ptasia:

Geologia

W obrebie parku występują skały paleozoiczne oraz wychodnie skał dewońskich. Na obszarze unikatowego stanowiska wapieni bitumicznych znajduje się 200-m Jaskina Zbójnicka. Niektóre ze stanowisk mają charakter pomników przyrody, jak choćby gołoborza w Niwach czy odsłonięcia skał wulkanicznych w Sierakowie, a w Zalesiu - piaskowce płytowe z ordowiku i syluru oraz stanowiska fauny sylurskiej.

Zabytki

Na terenie parku znajduje sie pogańskie sanktuarium, , po którym pozostały ziemne wały i tarasy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.