Ciśnienie względne to stosunek ciśnienia i ciśnienia pary nasyconej określający "odległość" układu fizycznego od warunków naturalnej kondensacji pary cieczy w danej temperaturze:
\[x = \left(\frac{p}{p_{s}}\right) \]
gdzie:
  • x - ciśnienie względne
  • p - ciśnienie
  • p - ciśnienie pary nasyconej
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.