Ciśnienie akustyczne p to wielkość charakteryzująca siłę (w uproszczeniu odpowiada głośności) zjawiska akustycznego (dźwięku) w pewnym punkcie. Jednostką ciśnienia akustycznego jest paskal (podobnie jak ciśnienia); ponieważ jednak każde zjawisko akustyczne jest zaburzeniem zmian ciśnienia powietrza w czasie, a nie stałym stosunkiem siły do powierzchni, na którą ona działa, nasilenie jego określa się wyznaczając zmiany ciśneinia, dokonuje się tego poprzez obliczenie średniego odchylenie standardowe (en "root mean square" (RMS)) od średniego ciśnienia.
Dlatego że ucho ludzkie ma logarytmiczną charakterystykę reagowania na siłę dźwięku, natężenie dźwięku podaje się w też często w skali logarytmicznej, określoną w decybealch. Skala ta pierwotnie oparta na najcichszym dźwięku jaki rejestruje ludzkie ucho, obecnie definiowana jest przez ciśnienie akustyczne przyjmując jako ciśneinie odpowiadające zeru skali 20μPa (mikropaskali)obliczone jako:
\[
L_p=20\, \log_{10}\left(\frac{p_1}{p_0}\right)\mathrm{dB} \]
p0  Ciśnienie akustyczne odniesienia równe 2 × 10-5 Pa = 20 µPa

Ciśnienie akustyczne p wyrażone w N/m2 co odpowiada Pa jest też określane jako:
\[
p = Z \cdot v = \frac{J}{v} = \sqrt{J \cdot Z} \]
Z  impedancja akustyczna w Pa·s/m
v  prędkość cząsteczek w m/s
J  akustyczna intensywność w W/m2

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.