Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa.
\[ p={ F \over s} \]
Uogólnieniem pojęcia ciśnienia jest naprężenie.
W układzie SI ciśnienie jest podawane w paskalach czyli niutonach na metr2.
W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako funkcja stanu
Do pomiaru służy manometr i barometr.

Przeliczanie jednostek

  paskal bar N/mm2 kG/m2 kG/cm2
atmosfera techniczna
(at)
atmosfera fizyczna
(atm)
tor
mmHg
1 Pa (N/m2)= 1 10-5 10-6 0.102 0.102×10-4 0.987×10-5 0.0075
1 bar (daN/cm2) = 100.000 1 0.1 10200 1.02 0.987 750
1 N/mm2 = 105 10 1 1.02×105 10.2 9.87 7500
1 kG/m2 = 9.81 9.81×10-5 9.81×10-6 1 10-4 0.968×10-4 0.0736
1 atmosfera techniczna =
(at)
kG/cm2
98100 0.981 0.0981 10000 1 0.968 736
1 atmosfera fizyczna =
(atm)
(760 tor)
101325 1.103 0.1013 10330 1.033 1 760
1 tor = 1 mmHg = 133 0.00133 1.33×10-4 13.6 0.00132 0.00132 1

Dodajmy, że jeśli chcielibyśmy uzyskać w pojemniku z powietrzem ciśnienie jednej atmosfery należy go zgnieść o połowę. Wówczas ciśnienie wynosiłoby 1 atm, a w stosunku do próźni byłyby to 2 atm.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.