Chrzest Polski to zwyczajowa nazwa początku procesu chrystianizacji państwa polskiego. Ten proces został zapoczątkowany przez osobisty chrzest Mieszka I w roku 966. Następnym ważnym posunięciem była budowa organizacji kościelnej na przełomie X i XI wieku.
Chrystianizacja ziem polskich trwała aż do początków XIII wieku.
Przyjmując chrzest dla siebie i dla swego państwa Mieszko miał cel:
  • umocnienia i zunifikowania państwowości oraz jego władzy
  • uniezleżnienie od wpływów niemieckich i w ustalenie samodzielnej pozycji państwa Polan w chrześcijańskiej Europie
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.