Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej to polska partia polityczna założona przez Lecha Wałęsę w 1998 roku.
W założeniach miała stać się pierwszą polską masową chadecją, na której brak, i to w kraju tak katolickim jak Polska, wskazywali politycy. Na początku lat dziewięćdziesiątych działało Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy Władysława Siły-Nowickiego, ale nigdy nie odgrywało większej roli. Partia Wałęsy, zbudowana przy Instytucie Lecha Wałęsy, także nie zdobyła powszechnego uznania, mimo dobrej organizacji wewnętrznej. Marek Gumowski to istotna postać tego ugrupowania. Po przegranych wyborach prezydenckich w 2000 roku, ChD III RP jeszcze bardziej się zmarginalizowała, nastąpiły roszady personalne, w wyniku których w partii nie ma już praktycznie, oprócz samego patrona, żadnych znanych postaci. Ostatnio Lech Wałęsa zapowiedział rezygnację z funkcji przewodniczącego ugrupowania. ChD III RP zaproponowała koalicję Januszowi Tomaszewskiemu, który wystąpił z Akcji Wyborczej Solidarność.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.