Chrysostomos (zm. 11 września 2004, katastrofa śmigłowca), grecki duchowny prawosławny, metropolita Kartaginy.
Urodził się w Dafii na wyspie Lesbos jako Chrysostomos Papadopoulos; ukończył teologię na Uniwersytecie w Atenach, następnie studiował w Instytucie Prawosławnym w Paryżu. W 1957 został wyświęcony na diakona, w 1959 na kapłana. Był kaznodzieją i starszym archimandrytą przy Świętym Synodzie Serres oraz egzarchą Patriarchatu Aleksandrii w Rosji. W 1976 wybrany na biskupa Nikopolis, kierował także pismem "Pantainos" oraz odpowiadał za pracę wydawniczą Patriarchatu Aleksandryjskiego. Od 1990 był arcybiskupem Zimbabwe, a od 1997 metropolitą Kartaginy (Tunezja) oraz przedstawicielem patriarchy Piotra VII w Atenach.
Autor wielu prac teologicznych, reprezentował patriarchę Piotra VII na wielu konferencjach naukowych. Zginął w katastrofie śmigłowca, lecącego na górę Athos, razem z patriarchą Piotrem oraz innymi duchownymi.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.