Choroba niedokrwienna serca (łac. Morbus ischaemicus cordis) - jest to stan spowodowany niewystarczającą podażą tlenu do komórek mięśnia sercowego w stosunku do ich zapotrzebowania energetycznego. Najczęściej jest skutkiem zwężenia, zamknięcia lub skurczu tętnicy (tętnic) wieńcowej.

Podział

 • Przewlekła choroba niedokrwienna serca (przewlekła niewydolność wieńcowa)
  • dusznica bolesna stabilna
  • niedokrwienie nieme
 • Ostra lub podostra postać niewydolności wieńcowej
  • dusznica bolesna niestabilna
   • wysiłkowa
   • spoczynkowa
  • dusznica bolesna naczynioskurczowa
  • zawał serca
 • Nagły zgon sercowy
 • Choroba niedokrwienna z obrazem niewydolności serca
 • Choroba niedokrwienna z obrazem z zaburzeniami rytmu serca

Dusznica bolesna

Przewlekła postać bólowa niedokrwienia mięśnia sercowego nazywamy dusznicą bolesną (łac. angina pectoris). Objawaia się bólem zlokalizowanym w okolicy zamostkowej, często promieniującym do barku, żuchwy lub palców dłoni. W przypadku długotrwałego niedokrwienia komórek mięśnia sercowego, dochodzi do ich martwicy - zawału.

Klasyfikacja dusznicy bolesnej

Najczęściej stosowana jest klasyfikacja CCS opracowana przez Canadian Cardiovascular Society. Obejmuje ona cztery stopnie zaawansowania choroby niedokrwiennej serca.
 • stopień I - pojawienie się dusznicy bolesnej przy bardzo dużych wysiłkach lub w sytuacjach mocno stresujących
 • stopień II - dusznica bolesna występująca przy umiarkowanym wysiłku - odpowiednik wejścia na drugie piętro, powolnego przejścia > 200 metrów
 • stopień III - objawy pojawiają się przy niewielkim wysiłku - odpowiednik wejścia na pierwsze piętro, powolnego przejścia < 200 metrów
 • stopień IV - dusznica ciągła nawet w spoczynku

Dusznica bolesna naczynioskurczowa

Dusznica bolesna naczynioskurczowa - inaczej zwana dusznicą bolesną Prinzmetala (łacc variant angina) - jest to niedokrwienie fragmentu mięśnia sercowego spowodowane skurczem tętnicy wieńcowej. W przeciwieństwie do innych typów choroby niedokrwiennej serca, często występuje podczas spoczynku i nie nasila się wraz z wysiłkiem. Może występować u ludzi młodych, bez cech miażdżycy naczyń. W EKG może sugerować dokonywanie się zawału serca, ze względu na charakterystyczne, łukowate uniesienie odcinków ST. Objawy niedokrwienne ustępują zazwyczaj samoistnie lub po podaniu nitrogliceryny. W leczeniu stosuje się leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych (np. nifedipina, werapamil, diltiazem). Stosowanie leków z grupy beta-blokerów jest przeciwwskazane, gyż blokowanie receptorów β-adrenergicznych może nasilić skurcz tętnicy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.