Choroba Alzheimera jest to postępująca, degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się występowaniem otępienia. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego neurologa Aloisa Alzheimera, który opisał tą chorobę w 1906 roku.

Epidemiologia

Jest to najczęstsza przyczyna występowania otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Ocenia się, że na świecie choruje na chorobę Alzheimera ok. 30 mln osób, w Polsce ok. 200 tys. Ze względu na starzenie się społeczeństw w krajach uprzemysłowionych zakłada się, że ilość chorych do roku 2050 potroi się.
Początek choroby występuje zwykle po po 65 roku życia, jednak może występować też wcześniej. Badania epidemiologiczne stwierdzają, że zapadalność na chorobę Alzheimera wzrasta z wiekiem - u osób po 65 roku życia, stwierdza się ją u ok. 14%, a po 80 roku życia w ok. 40%.
Przyczyna choroby nie jest znana i obecnie (2004) nie istnieją metody pozwalające na jej wyleczenie. W niewielkim procencie (poniżej 10%) choroba jest dziedziczona, w pozostałych przypadkach jest to choroba niedziedziczna. Wykryto 4 geny odpowiedzialne za powstanie dziedzicznej postaci choroby, zlokalizowane na chromosomach 21, 14, 1 i 12.

Zmiany anatomopatologiczne

Dochodzi do zaniku kory mózgowej. Na poziomie mikroskopowym stwierdza się występowanie blaszek amyloidowych (zwanych też blaszkami starczymi lub płytkami starczymi), a także zwyrodnienia włókienkowego Alzheimera.

Objawy i przebieg choroby

W przebiegu choroby dochodzi na wystąpienia następujących objawów:
 • zaburzenia pamięci
 • zmiany nastroju
 • zaburzenia funkcji poznawczych
 • zaburzenia osobowości i zachowania
W zaawansowanym stadium choroba uniemożliwia samodzielne wykonywanie nawet codziennych prostych czynności i osoba chorująca na chorobę Alzheimera wymaga stałej opieki.
Czas trwania choroby 5-12 lat, kończy się śmiercią.

Leczenie

Leczenie farmakologiczne koncentruje się na objawowym leczeniu zaburzeń pamięci i funkcji poznawczych. Leki stosowane w chorobie Alzheimera:
 • inhibitory acetylocholinoesterazy (AchE)
  • donepezil (preparaty zarejestrowane w Polsce: Aricept)
  • riwastigmina (preparaty zarejestrowane w Polsce: Exelon)
  • galantamina (preparaty zarejestrowane w Polsce: Reminyl)
 • antagoniści receptora NMDA (układ glutaminergiczny)
  • memantyna (preparaty zarejestrowane w Polsce: Ebixa i Axura)
Poza tym stosuje się leki psychotropowe w celu leczenia objawów psychopatologicznych takich jak depresja, omamy i urojenia.
Jednak najistotniejsze znaczenie ma leczenie objawowe, pielęgnacja i usprawnianie chorych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.