Choroba jest to ogólne określenie każdego odstępstwa od stanu określanego jako pełnia zdrowia organizmu. Dokładne sprecyzowanie stanu określanego jako choroba jest równie trudne jak określenie stanu pełni zdrowia, gdyż podlega subiektywnej ocenie. Zwalczaniem chorób u ludzi zajmuje się medycyna, a u zwierząt weterynaria. Nauką o chorobach roślin jest fitopatologia. Poznanie przyczyn chorób pozwala na zapobieganie im czyli profilaktykę chorób. Na poziomie społeczeństw, populacji czy na poziomie globalnym stosując metody epidemiologiczne można wpływać na zwalczanie chorób trapiących te skupiska ludzkie prowadząc politykę zdrowotną (zdrowie publiczne).
Choroba polega na uszkodzeniu funkcji lub struktury organizmu. O zaistnieniu choroby można mówić wtedy, gdy działanie czynnika chorobotwórczego powoduje przekroczenie zdolności organizmu do adaptacji, co z kolei wywołuje niepożądane, szkodliwe następstwa.
Największą i najlepiej poznaną grupą chorób są choroby zakaźne. Inne grupy chorób to:
 • choroby genetyczne
 • choroby wywołane urazem lub przeciążeniem
 • choroby psychiczne
 • choroby autoimmunologiczne
 • choroby z niedożywienia, przekarmienia lub niedoborów pokarmowych
 • choroby hormonalne
 • choroby o nieznanej przyczynie (etiologii)

Czynniki chorobotwórcze

Czynniki chorobotwórcze są następujące:
 • czynniki fizyczne
 • starzenie się organizmu
 • uraz mechaniczny
 • uraz psychiczny
 • wada genetyczna
 • czynniki chemiczne (zatrucia)
 • czynniki zakaźne

Klasyfikacja chorób

Ze względu na:
 • etiologię:
  • zakaźne
  • niezakaźne
 • podstawy anatomiczno-topograficzne:
  • serca
  • nerek
  • płuc
 • wiek i płeć:
  • kobiece
  • podeszłego wieku
  • wieku dziecięcego
 • zasięg zmian chorobowych:
  • czynnościowe
  • zwyrodnieniowe
 • mechanizmy czynnościowe:
  • alergiczne
  • zwyrodnieniowe
 • dyscypliny medyczne:
 • dziedziczne
 • wrodzone

Przebieg choroby

I. OKRES UTAJENIA (dla chorób zakaźnych OKRES WYLĘGANIA) Trwa od zadziałania czynnika chorobotwórczego do wystąpienia objawów.
II. OKRES ZWIASTUNÓW (prodromalny) Trwa od pojawienia się pierwszych objawów do pełnego rozwoju objawów klinicznych. Okres ten może kończyć się wyzdrowieniem, ponieważ mechanizmy obronne ustroju mogą być bardzo silne i zahamować rozwój choroby.
III. OKRES JAWNY To okres, w którym występują podstawowe objawy choroby:
 • podmiotowe (odczuwane przez pacjenta)
 • przedmiotowe (widoczne)
Przebieg tego okresu zależy od reakcji ustroju na bodzieć patologiczny. Pod względem nasilenia procesu chorobotwórczego dzielimy na:
 • ostre
 • podostre
 • przewlekłe
IV. OKRES ZDROWIENIA Pełne wyzdrowienie oznacza likwidację wszystkich zaburzeń i przywrócenie pełnej funkcji ustroju.

Klasyfikacje diagnostyczne

Światowa Organizacja Zdrowia publikuje obszerną klasyfikację chorób znaną pod nazwą Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i przyczyn zgonów (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD-10).
Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne proponuje klasyfikację DSM-IV, używaną także w Polsce.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.