Chorągiew - podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej o różnej liczebności w dawnej Polsce.
W Polsce istniały chorągwie:
  • rodowe - rycerze jednego rodu,
  • ziemskie - rycerstwo z jednej ziemi,
  • nadworne.
Od połowy XV w. do połowy XVIII w. formowano chorągwie systemem zaciągu towarzyskiego, z których powstawały chorągwie:
  • husarskie,
  • pancerne,
  • lekkie,
  • tatarskie,
  • wołoskie;
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.