Chemia organiczna

Chemia organiczna (podgląd zawartości)

Pierwotnie oznaczała dział chemii zajmującej się systematyką związków chemicznych, które, jak wierzono, nie mogą być otrzymane na drodze syntezy laboratoryjnej, a jedynie przez żywe organizmy. Później okazało się jednak, że niemal wszystkie związki chemiczne produkowane przez organizmy żywe, da się też sztucznie zsyntezować. Udało się nawet zsyntezować wiele związków, które w naturze nie występują, ale których własności są zbliżone do tych produkowanych przez organizmy żywe.
Wyniki wyszukiwań związane z "Chemia_organiczna"
wyników 130