Chemia analityczna

Chemia analityczna (podgląd zawartości)

Zajmuje się analizą związków i mieszanin. Analiza chemiczna może mieć trzy cele: Chemiczna analiza ilościowa - jej celem jest ustalenie ilościowego składu substancji - np. udział procentowy poszczególnych składników w mieszaninie bądź stężenie wybranego składnika. Chemiczna analiza jakościowa - jej celem jest ustalenie z jakich składników składa się dana substancja lub ustalenie czy dany związek chemiczny w ogóle występuje w analizowanej substancji.
Wyniki wyszukiwań związane z "Chemia_analityczna"
wyników 69