Charakterystyka amplitudowo-fazowa układu to w automatyce wykres transmitancji widmowej tego układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej.
Na wykresie umieszcza się punkty odpowiadające wartościom transmitancji widmowej dla różnych wartości pulsacji \[\omega\in[0,\infty) \]. Kierunek strzałki oznacza kierunek wzrostu \[\omega \].
Na osi rzędnych odłożona zostaje wartość części urojonej, a na osi odciętych wartość części rzeczywistej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.