Centrum, określenie stronnictw politycznych zachowujących umiarkowane poglądy - wprowadzanie postępu w zgodzie z tradycją, gospodarka wolnorynkowa z umiarkowanym lub ograniczonym interwencjonizmem. Za partie centrowe są uważane m.in. stronnictwa liberalne.
Polskie partie centrum: Także:
  • Wolna Partia Demokratyczna - FDP (Freie Demokratische Partei)

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.