Centrolew - sojusz partii centrowych i lewicowych zawiązany w 1929 r. w celu zwalczania dyktatury J. Piłsudskiego.
W skład Centrolewu weszły: PSL Wyzwolenie, PSL Piast, Narodowa Partia Robotnicza, PPS, Stronnictwo Chłopskie i Chadecja (Chrześcijańska demokracja).
W wyniku łamania przez obóz sanacyjny (BBWR) zasad obowiązujących w państwie demokratycznym (wprowadzenie cenzury, prześladowanie opozycji) ugrupowania opozycyjne wywodzace sie z kręgów lewicowych i centrowych postanowiły sie zjednoczyć. W ten sposób w 1929 powstał CENTROLEW. Centrolew dąrzył do obalenia rządów autorytarnych i przywrócenia w Polsce rządów parlamentarnych. W czerwcu 1930 partia Centrolewu w Krakowie na Kongresie Obrony Prawa i Wolności Ludu, proklamowała m.in. "walkę o usunięcie dyktatury Józefa Piłsudskiego, aż do zwyciestwa" oraz chciały powołania "rządu zaufania" sejmu i społeczeństwa. Władze sanacyjne zaczęły zdecydowanie przeciwdziałać. 25 sierpnia 1930 powołano nowy rząd którego premierem został sam Piłsudski. 30.VIII prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał sejm i senat i zarządził nowe wybory. 10.IX nastąpiły aresztowania aktywnych polityków opozycji, oraz dalsze represje. Miało to wpływ na wybory które przyniosly Centrolewowi dotkliwą porażkę. Spowodowało to całkowity rozpad Centrolewu. Aresztowanych dzialaczy osadzono w twierdzy brzeskiej nad Bugiem. Proces odbywał sie w Warszawie od X 1931 do I 1932.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.