Centralne Biuro Komunistów Polskich — ośrodek komunistów polskich w ZSRR
Centralne Biuro Komunistów Polskich powstało w styczniu 1944 roku, a jego dokument programowy ukazał się w dniu 10 stycznia 1944 roku. Ośrodek ten utrzymywał kontakt z Komitetem Centralnym Polskiej Partii Robotniczej w kraju i uznawał się za jej przedstawicielstwo w ZSRR. Miał za zadanie reprezentować polskich komunistów przebywających na terenie ZSRR. Pośredniczył w kontaktach PPR z Komitetem Centralnym KPZR.
Centralne Biuro Komunistów Polskich sprawowało polityczny kierownictwo nad Związkiem Patriotów Polskich oraz Armia Polską w ZSRR.
Zakończył swoje działanie w lipcu 1944 roku po powstaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Przekształciło się wtedy w przedstawicielstwo Komitetu Centralnego PPR w Moskwie.
Kierownictwo:
Aleksander Zawadzki - przewodniczący
Stanisław Radkiewicz - sekretarz
Karol Świerczewski - członek
Jakub Berman - członek
Wanda Wasilewska - członek
Hilary Minc - pełnomocnik
Stefan Wierbłowski - pełnomocnik

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.