Centralizacja termin w naukach społecznych odnoszący się do kilku podobnych procesów:
  • 1. Proces koncentracji władzy w określonych instytucjach, powodujący zmniejszenie wpływu na władzę na obszarach peryferyjnych np. centralizacja władzy administracyjnej oznacza wiekszą władzę państwa, a mniejszą samorządów
  • 2. Jeden z procesów ekologicznych zachodzących na obszarze miasta, powodujący skupianie się pewnego typu instytucji czy forma zachowań na małym obszarze, przykładem może być tutaj tworzenie się obszaru handlowego w CBD. Jest to proces naturalny i korzystny dla miasta, dzięki czemu może kształtować się centrum miasta.
  • 3. Globalny proces społeczno-ekonomiczny w wyniku którego władza i większość kapitału gromadzona jest wśród niewielu państw, natomiast reszta skazana jest na to by znajdować się na peryferiach lub półperyferiach. Obecnie jako państwa centralne określa się grupę G7.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.