Cel - w psychologii efekt (stan rzeczy), na którego ukierunkowane jest czynność (zachowanie celowe). Cele mogą mieć różny charakter:
  • cel pozytywny - efekt, który podmiot pragnie uzyskać,
  • cel negatywny - efekt, który podmiot pragnie uniknąć,
  • cel przedziałowy - stan rzeczy, którego reprezentacja w umyśle jest wielowariantowa w ramach zaspokojenia danej potrzeby;
  • cel punktowy - stan rzeczy, które posiada konkretną reprezentację;
Najważniejszą charakterystyką celu jest subiektywna oczekiwana użyteczność.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.