Cegła - materiał budowlany uformowany (obecnie) w kształcie prostopadłościanu z gliny, wapna i piasku, betonu (bloczki betonowe) o różnych wymiarach, w których stosunek grubości do szerokości i długości wynosi najczęściej 1 : 2 : 4. Najmniejsza powierzchnia prostopadłościanu nazywana jest główką, wąska, długa powierzchnia to wozówka, największa to podstawa. Wcześniej cegły miały również kształt sześcianu. Cegły suszone znane były już w VII w.p.n.e., wypalane z gliny pojawiły się w IV w.p.n.e., silikatowe (wapienno-piaskowe) w XIX wieku. Wytrzymałość mechaniczną cegieł określa za pomocą klasy, np. klasa 150 oznacza wyrób o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa.
Rodzaje cegieł:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.