Kultura masowa - to łączna nazwa wytworów sztuki które posiadają następujące cechy:
  1. są nastawione na masowego odbiorcę
  2. ich głównym celem jest przyniesienie twórcy dochodu - wartości artystyczne mają tu drugorzędne znaczenie
  3. nie porusza dogłębnych zagadnień
  4. standaryzacja
  5. homogenizacja- duża jednorodność prezentowanych treści
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.