Cecha statystyczna to właściwość populacji generalnej, która jest przedmiotem badania statystycznego.
Cechy statystyczne mogą mieć charakter:
  • mierzalny (ilościowy) - np. wzrost, waga, wiek
  • niemierzalny (jakościowy) - np. kolor oczu, płeć
Zróżnicowanie wartości cechy statystycznej powoduje, że można mówić o jej rozkładzie w populacji. Wartości przyjmowane przez cechę statystyczną noszą nazwę danych statystycznych. W zależności od odpowiadającej im cechy dane mogą mieć charakter:
  • mierzalny (ilościowy) - np. 178 cm, 78 kg, 38 lat
  • niemierzalny (jakościowy) - np. piwny, kobieta
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.