Case Study (analiza przypadków, studium przypadku) - to nauka poprzez analizę wykonania konkretnego projektu dla klienta. Firma bądź osoba po wykonaniu pewnego projektu analizuje jego wykonanie - użyte techniki, materiały, sposób ich kompozycji i wykorzystania, co ma na celu poznanie odpowiednich sposobów do wykonywania pewnych prac.
Case study to nauka na podstawie konkretnego przypadku. Czasami firmy zajmujące się np. tworzeniem wizerunku oraz obsługą klienta przez internet udostępniają kilka takich "case studies" w formie dokładnego omówienia wykonanego przez daną firmę produktu dla klienta. Ma to zazwyczaj na celu pokazanie renomy firmy, umiejętności oraz profesjonalnego podejścia.
Studium przypadku jest metodą badania, polegającą na wszechstronnym opisie pewnej zbiorowości lub jednostki, do którego przystępuje się bez wstępnych hipotez. Przedmiot eksploracji ma charakter jednostkowy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.