Carat - absolutystyczny ustrój polityczny w Rosji. Carat krystalizował się w XVI wieku i trwał do roku 1917. Istotą caratu było sprawowanie władzy absolutnej przez cara, a szczyt hierarchii aparatu urzędniczego stanowili arystokraci promowani przez panującego.
W praktyce zakres władzy cara był zmienny i zależny od siły charakteru i zdolności przywódczych panującego. Wahał się od niemal całkowitej samowoli możnowładców, aż do faktycznej władzy absolutnej cara.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.