Car Цар – pochodzące z języków słowiańskich potoczne określenie tytułu cesarza bizantyjskiego, szczególnie popularne wśród Słowian południowych, zamieszkujących należące do Cesarstwa Wschodniorzymskiego Bałkany. W IX-X w. tytułu tego używali również władcy bułgarscy, a także serbscy. Od XVI w. tytuł cara noszą również władcy rosyjscy (patrz: historia Rosji), jako kontynuatorzy tradycji Cesarsrtwa Bizantyjskiego. Pierwszym carem rosyjskim był Iwan IV Groźny, który przyjął ten tytuł w 1547 roku, jako wnuk księżniczki Zofii z dynastii Paleologów (rządzącej w Bizancjum w latach 1259-1453). Od roku 1721, decyzją cesarza Piotra I tytuły car i cesarz wobec władców rosyjskich używane są zamiennie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.