Graf - niem. tytuł szlachecki, w dawnych Niemczech comes/comites (łac.). W okresie feudalnym posiadacze znacznych majątków ziemskich oraz zamków przyjmowali tytułu comites, potem grafów (tłumaczenie na niemiecki). Ponieważ tytuły te stały się poprzez usus dziedzicznymi w poźniejszych czasach usystematyzowano je tworząc tzw. Radę Hrabiów. Powtały tzw. tytuły hrabiów Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (Reichsgraf - Graf des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation). Prerogatywa nadawania tytułów grafów w czasach nowożytnych przeszła na cesarza, potem na króla.
Jeśli hrabia kierował ( sprawował jurysdykcję nad ) czymś więcej niż zwykłym hrabstwem przyjmował tytuł:
  • Margrabia - Markgraf - w czasach Karolingów dowódca zarządzający prowincją kresową Marchią
  • Palatyn - Pfalzgraf - dworem ( comes palatinus )
  • Landgraf - ziemią ( Magnus comes, comes principalis )
  • Burgrabia - Burggraf - zamkim królewskim
  • Rheingraf - zamkiem strzegącym przeprawy przez Ren
  • Reichsgraf - hrabia z nadania tzw. hrabia Świetego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, czyli hrabia Rzeszy
  • Altgraf - górskimi okolicami
  • Wildgraf - pustkowiem, lasy i okolice niezamieszkałe
  • Raugraf - okręgiem
  • Vizegraf- vicehrabia, syn hrabiego, także osobny tytuł niższy od hrabiego lecz wyższy od barona ( Freiherr ).
Po 1918 roku w Niemczech zniesiono oficjalnie tytuły arystokratyczne/szlacheckie. Bywają one jednak dalej w użyciu, gdyż w wielu przypadkach stały się formalnie częścią nazwiska.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.