Burbonowie - (fr. Bourbon, hiszp. Borbón) dynastia królów francuskich i hiszpańskich, odgałęzienie Kapetyngów, panująca we Francji w latach 1589 - 1830, z przerwą w okresie rewolucji francuskiej i napoleońskim. W Hiszpanii pierwszym Burbonem na tronie był Filip V; obecny król tego kraju, Jan Karol I również pochodzi z tej dynastii.

Burbonowie panujący we Francji

 • Henryk IV (1589-1610), zapoczątkował dynastię, wywiódł Francję edyktem nantejskim z zapaści wojen religijnych.
 • Ludwik XIII (1610-1643) zbudował silną władzę absolutystyczną.
 • Ludwik XIV (1643-1715). Szczyty absolutyzmu, dwór w Wersalu salonem mody i etykiety dla całej Europy, a Paryż jej stolicą architektoniczną i kulturalną.
 • Ludwik XV (1715-1774) kontynuował zamiłowania pradziadka Ludwika XIV do wojen, dbał o splendor dworu, zgodnie z powiedzeniem po nas choćby potop, równocześnie regres gospodarczy Francji.
 • Ludwik XVI (1774-1792) odziedziczył po dziadku wielki kryzys finansowy, który sprawił że absolutystyczne Królestwo Francuskie utonęło w odmętach wielkiej społecznej rewolucji.
 • Ludwik XVIII (1814-1824), król z konstytucją i parlamentem.
 • Karol X (1824-1830). Ostatni z dynastii Burbonów.

Burbonowie panujący w Hiszpanii

 • Filip V, (1700-1724) oraz (1724-1746)
 • Ludwik I, (1724)
 • Ferdynand VI, (1746-1759)
 • Karol III, (1759-1788)
 • Karol IV, (1788-1808)
 • Ferdynand VII, (1813-1833)
 • Izabela II, (1833-1868)
 • Alfons XII, (1875-1885)
 • Alfons XIII, (1886-1931)
 • Jan Karol I, (1975- )
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.