Bund - partia żydowska powstała w Wilnie w 1897.
Pełna nazwa: Algemejner Jidiszer Bund Arbejter im Pojlen - Ogólny Żydowski Związek Robotników Bund w Polsce.
Do 1902 Bund był autonomiczną częścią Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Bund zerwał z SDPRR w proteście przeciwko próbom ograniczenia autonomii partii.
W 1915 Bund podzielił się na dwie samodzielne partie: rosyjską i polską.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.