Bulla gnieźnieńska (złota bulla) - bulla papieska znosząca zwierzchność Magdeburga nad Kościołem polskim.
W 1133 roku arcybiskup Magdeburga, Norbert z Xanten, wykorzystał fakt, że kler polski poparł wybór antypapieża Anakleta II i wystarał się u Innocentego II o bullę oddającą mu władzę nad archidiecezją gnieźnieńską. Po jego śmierci wskutek długotrwałych (1133-1136) zabiegów dyplomatycznych Bolesława Krzywoustego i Jakuba ze Żnina, Innocenty II wydał bullę gnieźnieńską - uniezależniając tym samym kościół gnieźnieński od Magdeburga.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.