Buddyzm_tybetański -
Buddyzm_tybetański -

Buddyzm tybetański, określany błędnie jako lamaizm - jedna z odmian buddyzmu, która rozwinęła się na terenie Tybetu. Jest najsilniej zakorzeniona w tradycji Wadżrajany (diamentowego wozu) i w najbogatszej formie ją kultywuje. Stąd dzisiaj często te dwa pojęcia się utożsamia. W ramach buddyzmu tybetańskiego wyróżnia się cztery główne szkoły:
  • Ningma (Ningmapa, Stara Szkoła)
  • Kagyu (Kagyupa, Karma Kagyu) - na czele stoi Karmapa. Obecnie na skutek intryg rządu Chin istnieje dwóch konkurencyjnych Karmapów, przez co szkoła jest bliska rozłamu.
  • Sakja (Sakjapa)
  • Gelug (Gelugpa) - na jej czele stoi Dalajlama
Piąta szkoła:
  • Bon - tradycja o korzeniach przedbuddyjskich, formalnie nie mająca rodowodu w Wadżrajanie (ani w ogóle w tradycjach zapoczątkowanych przez Buddę Siakjamuniego), ale dziś uznawana za jedną z tradycji buddyzmu tybetańskiego.
Buddyzm tybetański ma swoistą specyfikę wśród rozmaitych odłamów buddyzmu. Jako jedyny w szczególności używa młynków modlitewnych.

Buddyzm tantryczny a buddyzm tybetański

Tradycje buddyjskie rozwijały się częściowo niezależnie, a częściowo wzajemnie się przenikały. Różnice doktrynalne między dzisiaj istniejącymi odłamami i szkołami buddyzmu wynikają często bardziej z różnej historii rozwoju niż z pierwotnego podziału. W szczególności zaś buddyzm tantryczny rozwinął się w pełni znacznie później niż tradycje hinajany i mahajany, rozwinął się on na terenie Indii a pomiędzy VIII i XI wiekiem dotarł do Tybetu. Stąd dzisiaj często spotykamy się z utożsamianiem buddyzmu tantrycznego z buddyzmem tybetańskim. A często też jest on pomijany jako oddzielna tradycja, i włączany całkowicie do tradycji mahajany, co należy uznać za zbytnie uproszczenie. Tym bardziej, że szkoły powszechnie uznawane za silnie związane z tradycją mahajany rzadko rozwijały nauki tantryczne lub rozwijały je w sposób ograniczony, poprzestając np. na zewnętrznych rytuałach. Poza Tybetem buddyzm tantryczny obecny jest także w Japoni (szkoła szingon).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.