Brzesko – miasto w województwie małopolskim, na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą, siedziba powiatu. Obszar 10,7 km kw., ludność 18 138. Prawa miejskie uzyskało w 1385 r. Znajduje się tam znany Browar Okocim. Przemysł metalowy, paszowy. Kompleks pałacowo-parkowy Goetzów z XIX w. oraz kościół z XIV w. Zabytkowe cmentarze: cmentarz wojskowy z czasów I wojny światowej i cmentarz wyznania mojżeszowego z około tysiącem nagrobków.Na początku XX wieku Brzesko nawiedził pożar
Obecny burmistrz: Jan Musiał

Etymologia

Nazwa Brzeska prawdopodobnie pochodzi od słowa brzeg, brzezek, ze względu na położenie miasta nad rzeką Uszwicą.

Prehistoria i starożytność

Prawdopodobnie najstarsze pozostałości pradziejowych myśliwych na terenie obecnego miasta Brzeska pochodzą z epoki mezolitu. Odnaleziono tutaj charakterystyczne wyroby krzemienne, służące za narzędzia pierwszym mieszkańcom tych terenów. Szybki rozwój gospodarki wpłynął na dalsze zasiedlanie, w początkach neolitu przybyły większe gromady hodowców i rolników. Pozostałości osad odnaleziono na terenie Okocimia, Poręby Spytkowskiej, Jasienia, a także bardziej na południe – Biesiadek, Lewniowej i Gosprzydowej (Gmina Gnojnik). Liczne stanowiska wczesnorolniczych kultur dostarczyły wielu odkryć archeologom – naczyń i kamiennych narzędzi. Ilość odkryć czyni Brzesko jednym z ważniejszych ośrodków cywilizacji wczesnorolniczej na ziemiach polskich. Sposób uprawy ziemi z zastosowaniem sprzężanej orki wprowadziła ludność kultury pucharów lejkowatych, która przybyła tu w późniejszych stuleciach neolitu. Przyczyniło się to do dalszego rozwoju rolnictwa i osadnictwa. Wyjałowienie ziemi przyczyniło się jednak do jego poważnego kryzysu, w epoce brązu. W II-III w. n.e. nastąpił ponowny rozwój osadnictwa. W późnej fazie okresu rzymskiego na terenie Jadownik, Okocimia i Jasienia istniały tutaj osady ludności kultury przeworskiej. Jeszcze w XIX w. znaleziono w Brzesku rzymskie monety.

Średniowiecze

Nie ma jeszcze artykułu na ten temat.

Nowożytność i czasy najnowsze

Nie ma jeszcze artykułu na ten temat.

Zabytki

 • Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Brzesku
 • Browar Okocim
 • Pałac Goetza
 • Cmentarz Żydowski
 • Rynek w Brzesku

Kultura i Sport

 • Miejski Ośrodek Kultury (W skrócie: MOK)
 • kino Bałtyk
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 • Państwowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku
 • stadion Okocimskiego Klubu Sportowego
 • kryta pływalnia
 • korty tenisowe

Szkoły

 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
 • Publiczne Gimnazjum nr 1
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka
 • Katolickie Gimnazjum w Brzesku

Parki

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.