Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych
Przykłady brygad:
  • brygada artylerii - BA, brygada artylerii armat - BAA, brygada artylerii ciężkiej - BAC, brygada artylerii haubic - BAH
  • brygada chemiczna - BChem
  • brygada górska - BG
  • brygada kawalerii - BK, np. Podolska Brygada Kawalerii,
  • brygada łączności - BŁ
  • brygada piechoty - BP, brygada piechoty zmotoryzowanej - BPZmot
  • brygada pancerna - BPanc, brygada czołgów - BCz, brygada kawalerii pancernej - BKPanc np. 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte
  • brygada saperów - BSap
  • brygada zmechanizowana - BZ
  • brygada logistyczna - BLog
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.