Bruzda Zbąszyńska (Obniżenie Obrzańskie) - wschodnia część Pojezierza Lubuskiego, między Pojezierzem Łagowskim na zachodzie i Pojezierzem Poznańskim na wschodzie.
Stanowi ona szerokie obniżenie wykorzystywane przez lewy dopływ WartyObrę. Wypełniona jest utworami polodowcowymi (głównie - pola kemowe), związanymi z wytapianiem się lądolodu.
Znajduje się na niej duża ilość jezior rynnowych. Do największych zalicz się jeziora: Zbąszyńskie, Lubikowskie i Chobienickie.
Region jest znacznie zalesiony. Główne miasta: Międzyrzecz, Zbąszyń.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.