Bossuta Stefan, arcybiskup gnieźnieński. Rocznik kapitulny krakowski (dawny) podając informację o śmierci arcybiskupa Hipolita w 1027 roku wspomina jednocześnie, że jego następcą został Bossuta. Pod rokiem 1028, tenże rocznik odnotowuje śmierć arcybiskupa Stefana.
Współcześnie przyjmuje się, że była to ta sama osoba. Bossuta jest prawdopodobnie zniekształconą formą słowiańskiego imienia Bożęta czy też Borzęta, utożsamianego z imieniem Bodzęta, Bodzanta (Imię to nosili później również inni dostojnicy kościelni: biskup krakowski Bodzanta, arcybiskup gnieźnieński Bodzanta). Piotr, to według badaczy równolegle używane imię chrześcijańskie ewentualnie zakonne, jak w przypadku Radzima Gaudentego. Idąc tym tokiem rozumowania przyjmuje się, że trzeci arcybiskup gnieźnieński mógł być Polakiem, a z pewnością Słowianinem. Jego panowanie trwało krótko, a następny metropolita gnieźnieński pojawił się dopiero około 1075 roku.
I to wszystko co możemy dziś powiedzieć o Bossucie Stefanie. Jan Długosz nie był skrępowany współczesnymi metodami badawczymi. Trudno mu się było pogodzić z trwającym kilkadziesiąt lat wakatem na stolcu arcybiskupim. Według niego Bossuta i Stefan to dwaj różni metropolici następujący po sobie. Dziejopis przesuwa również śmierć Bossuty na rok 1038, a w przypadku Stefana podaje nawet dzienną datę śmierci - 5 marca 1058 roku. W ten sposób ustalił ciągłość obsadzenia arcybiskupstwa, gdyż na rok 1058 datuje początek posługi Piotra (dziś przesuwa się tę datę co najmniej do roku 1075). O koncepcji Długosza warto wspomnieć, gdyż autorytet kronikarza powodował, że jego katalog arcybiskupów gnieźnieńskich był często powielany. Jeszcze współcześnie, mimo powszechnej raczej zgody na identyfikację Bossuty ze Stefanem, pojawia się nieraz rok 1038 jako data jego śmierci (na przykład w katalogu na stronie internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej).
Niektórzy historycy podejrzewają, że po 1028 roku arcybiskupstwo gnieźnieńskie mogło być jeszcze przez jakiś czas obsadzone przez nieznanego z imienia metropolitę. Jest prawdopodobne, że Mieszko II nie zrezygnował już wtedy ze starań o utrzymanie prestiżowego urzędu w swoim królestwie. Tych domniemań nie można jednak oprzeć na żadnych wiarygodnych źródłach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.