Bolesław Wysłouch (1855-1937) - socjalista, współorganizator ruchu ludowego w Galicji i publicysta.
Pochodził z Polesia. Ukończył Instytut Technologiczny w Petersburgu jako inżynier chemik. Był członkiem kółek studenckich. Od 1881 był związany z Ludem Polskim Bolesława Limanowskiego. Więziony przez 3 lata w Cytadeli Warszawskiej, po zwolnieniu osiadł we Lwowie.
Był wydawcą i redaktorem szeregu pism: Przegląd Społeczny (1886-1887), Kurier Lwowski (redaktor naczelny 1887-1919), Przyjaciel Ludu (1889-1902).
W 1894 roku był inicjatorem utworzenia Polskiego Towarzystwa Demokratycznego, a w 1895 roku Stronnictwa Ludowego w Galicji, w którym był członkiem Rady Naczelnej. W 1903 roku przeszedł do Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1912-1913 był prezesem PSL-Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców, w latach 1913-1923 członkiem PSL Piast, w okresie 1923-1925 członkiem PSL Wyzwolenie, w 1925 członkiem Klubu Pracy. W 1927 wycofał się ostatecznie z życia politycznego, ale w okresie 1922-1928 był senatorem.
Był mężem Marii Wysłouchowej, działaczki społecznej i oświatowej, organizatorki ruchu ludowego w Galicji.
Zmarł we Lwowie, został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.