Bolesław Strużek (ur. 26 sierpnia 1920 w Kolonii Sobolew, pow. Lubartów), działacz państwowy w okresie PRL, ekonomista.
Urodził się w rodzinie chłopskiej, studia kończył na Uniwersytecie Łódzkim (1947) i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1948). 1969 otrzymał tytuł prof. nadzwyczajnego, a 1976 prof. zwyczajnego nauk rolniczych. Od 1948 członek partii ludowych, początkowo SL, następnie ZSL, wieloletni członek władz ZSL - 1956-1989 członek Naczelnego Komitetu, 1972-1989 członek Prezydium NK, 1971-1976 sekretarz NK.
Podczas okupacji działał w spółdzielczości wiejskiej, po wojnie podjął pracę w spółdzielni wydawniczej "Czytelnik" w Lublinie; później zatrudniony w spółdzielczości spożywców w Łodzi. Był także nauczycielem w szkołach łódzkich.
1949-1952 zastępca kierownika Wydziału Ekonomiczno-Rolnego Naczelnego Komitetu Wykonawczego kolejno SL i ZSL. Od 1951 pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1957-1961 zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów; 1976-1984 (z przerwą w latach 1981-1983) dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej SGGW - Akademii Rolniczej w Warszawie.
1984-1985 zastępca przewodniczącego Rady Państwa; 1952-1956 i 1972-1989 poseł na Sejm PRL (kadencje I i VI-IX), wielokrotnie kierował organami w parlamencie, 1980-1985 przewodniczący Klubu Poselskiego ZSL, 1976-1984 przewodniczący Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego, 1984 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żwynościowej i Leśnictwa.
Odznaczony m.in. orderem Budowniczych Polski Ludowej, Orederem Sztandaru Pracy I i II klasy, Krzyżem Komadorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wielokrotny laureat nagród resortowych (indywidualnie i zespołowo).
Autor wielu publikacji, m.in. Spółdzielczość w rolnictwie krajów kapitalistycznych i socjalistycznych (1960), Rolnictwo europejskich krajów socjalistycznych. Problemy społeczno-ekonomiczne (1963), Polityka agrarna (podręcznik, współautor, 1968), Rolnictwo ZSRR. Tendencje rozwoju (1969), Lenin w kwestii rolnej i chłopskiej a współczesne problemy wsi polskiej (1970), Ekonomika handlu rolnego (współautor, 1974); część publikacji ukazała się w formie artykułów w czasopismach i większych zbiorowych opracowaniach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.