Bolesław Podedworny (7 stycznia 1898 w Pęchratce, pow. Zambrów - 18 listopada 1972 w Warszawie), działacz państwowy w okresie PRL, rolnik.
Pochodził z rodziny chłopskiej. Od 1914 pracował zarobkowo, działał w kółkach rolniczych oraz w spółdzielni mleczarskiej, 1939-1941 (w okresie władzy radzieckiej) sołtys w Pęchratce, później w konspiracji. Od 1923 członek PSL Wyzwolenie, od 1931 SL, od 1949 ZSL. Należał do władz stronnictw ludowych - 1944-1945 członek Tymczasowego Zarządu Głównego SL, 1945-1949 członek Rady Naczelnej i Naczelnego Komitetu Wykonawczego oraz wiceprezes NKW SL, od 1949 członek Naczelnego Komitetu ZSL, 1949-1956 i (po półrocznej przerwie) 1956-1971 członek Prezydium NK ZSL, 1957-1971 wiceprezes NK ZSL.
1944-1946 prezes Zarządu Wojewódzkiego SL w Białymstoku, jednocześnie zastępca pełnomocnika wojewódzkiego ds. reformy rolnej. 1946-1947 podsekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych, 1947 minister lasów, 1947-1954 minister leśnictwa. 1954-1957 wiceprzewodniczący Krajowej Rady Spółdzielni Produkcyjnych.
1956-1957 członek Rady Państwa, 1957-1971 wiceprzewodniczący Rady Państwa. 1945-1972 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL, przewodniczący Klubu Poselskiego SL w Sejmie Ustawodawczym (1947) i Klubu Poselskiego ZSL w Sejmie II-IV kadencji (1957-1969).
Odznaczony m.in. orderem Budowniczych Polski Ludowej (1964).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.