Blitzkrieg - (dosłownie - wojna błyskawiczna) termin stworzony przez Hitlera, oznaczający błyskawiczne uderzenie sił powietrznych i lądowych na dany kraj. Ważnym elementem wojny błyskawicznej jest przede wszystkim wykorzystanie momentu zaskoczenia poprzez napad w skali strategicznej oraz dążenie do maksymalnego zmasowania głównych sił na kierunku pierwszego uderzenia. Nieprzyjaciel winien zostać obustronnie oskrzydlony, a jego główne siły okrążone i zniszczone w początkowym okresie wojny. Teoretyczne podstawy Blitzkriegu zostały opracowane i po raz pierwszy zaprezentowane przez Heinza Guderiana w jego książce pt. Achtung! Panzer wydanej w 1937 roku. Zgodnie z teorią Guderiana o powodzeniu wojny błyskawicznej decyduje zmasowane użycie dywizji pancernych i piechoty zmotoryzowanej na głownych kierunkach uderzenia. Owe uderzeniowe kliny pancerne winny być wspierane przez lotnictwo we wszystkich sytuacjach bojowych. Lotnictwo poza tym prowadzi rozpoznanie w taktycznej i operacyjnej głębi, zapobiega podejściu nieprzyjacielskich odwodów, ubezpiecza wojska z powietrza i zapewnia im zaopatrzenie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.