Bitwa pod Winterthur miała miejsce w roku 919 w trakcie walk pomiędzy księciami niemieckimi i burgundzkimi o ziemie Szwabii.
W starciu tym wojska księcia Recji Burcharda II poniosły klęskę z siłami króla Burgundii Rudolfa II. Pokonany Burchard zgodził się oddać rękę swej córki Berty królowi Rudolfowi II. Para ta wyda na świat Adelajdę późniejszą żonę Ottona I.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.