Bitwa pod Wersinike miała miejsce w roku 813 w okresie panowania bizantyńskiego cesarza Michała I.
Po klęsce Nicefora I w górach Bałkanu i obwołaniu nowym cesarzem Michała I, odwieczny wróg Bizantyńczyków Bułgarzy pod wodzą Kruma wtargnęli do Tracji i Macedonii, gdzie zajęli liczne miasta bizantyńskie.
W roku 813 Michał I ściągnął do Tracji znaczne siły wojskowe z Azji Mniejszej i podjął kontrofensywę. W okolicach Adrianopola pod Wersinike armia cesarska doznała jednak klęski ze strony Bułgarów. Przyczyną porażki były spory wśród generałów oraz niekarność wojsk bizantyńskich. Armia w nieładzie wycofała się do stolicy, gdzie skierowała swój gniew przeciwko cesarzowi zmuszając go do abdykacji na rzecz jednego ze swoich wodzów - Leona.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.