Bitwa pod Vise miała miejsce 22 marca 1106 r.
W starciu oddziały króla Henryka V starły się z oddziałami lotaryńskimi księcia Henryka z Lotaryngii. W trakcie upozorowanego przez Lotaryńczyków odwrotu oddziały króla zostały zaatakowane przez oddziały syna księcia Lotaryngii hrabiego Walrama. Podczas panicznej ucieczki sił królewskich zawalił się pod nimi most na Mozeli a wielu rycerzy potonęło. Po tej klęsce Henryk V wycofał wojska do Kolonii.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.