Suche Kruty (niem. Dürnkrut, czes. Suché Kruty) - leżące w dzisiejszej Austrii (na północny-wschód od Wiednia nad Morawą) miejsce bitwy, do jakiej doszło 26 sierpnia 1278 między wojskami cesarza Rudolfa I Habsburga i pretendenta Przemysła Ottokara II, króla Czech.
Ottokar poniósł klęskę i zginął w czasie bitwy. Efektem klęski było umocnienie domu Habsburgów, którzy przejęli zagarniętą przez Przemyślidów schedę po wygasłej dynastii Babenbergów: Austrię, Styrię i Karyntię.
W bitwie po stronie czeskiej wystąpili książęta ślascy. Oddziały Ślązaków stanowiły 1/3 wojsk Ottokara.
Historia Czech
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.